Каржылоо
Биз айыл жерлеринен келген чакан жана орто ишканалар үчүн 50,000 АКШ долларына чейинки социалдык инвестицияларды сунуштайбыз Кыргызстандын жарым-айыл аймактары
Биздин донорлор