Приглашаем предпринимателей города Каракол, занятых в сфере туризма, принять участие в открытом конкурсе бизнес-проектов

Приглашаем предпринимателей города Каракол, занятых в сфере туризма, принять участие в открытом конкурсе бизнес-проектов

Компаниянын аты
Негизделген датасы
Бизнестин катталган жана иштеп жаткан даректери
Эл. почта (долбоордун же башкаруучунун)
Телефон номери
Веб-сайт же социалдык тармактагы баракчасы (Facebook, Instagram ж.б.)
Юридикалык форма
Кышкы туризмге байланышкан иш чөйрөсү
Кандайдыр бир ассоциацияларды мүчөсү болуп каталгансызбы?
Эгерде сиздин жообуңуз ооба болсо, алардын аттарын атап кетиңиз
Бизнес уюштуруучулардын саны жана алардын салымы?
Башка инвесторлор барбы?
Ооба болсо, аларды тизмелеп, инвестициянын жана катышуунун көлөмүн көрсөтүңүз
Башкарууда үй-бүлөңүздүн мүчөлөрү барбы?
Ооба болсо, алар кандай ролду ойношот?
Уюштуруучулардын кесиптик тажрыйбасын кыскача сүрөттөп бериңиз (уюштуруучулардын кыскача маалыматын тиркелиңиз (төмөндө) жана алардын функционалдык милдеттери)
Сиздин долбооруңуз өнүгүүнүн кайсы этабында?
Долбоор жөнундө кыска маалымат (Ишкана тууралуу 250 cөздөн ашпаган маалымат жазып кетиниз)
Эркек кызматкерлердин саны
+
Аял кызматкерлердин саны
+
Көйгөй(рынокто кандай көйгөй чечилет? Аны чечүү үчүн эмне сунуштайсыз?). Сиздин атаандаштык артыкчылыгыңыз?
Продукт (Бардык продуктарыңызды жана / же тейлөө кызматтарыңызды сүрөттөп бериңиз)? Продуктун жана / же негизги тейлөө процесстеринин сүрөттөрүн тиркеңиз / жүктөңүз
Интеллектуалдык менчик (Сизде болгон патенттер, лицензия болсо көрсөтө кетиңиз,)
Бизнес-модели ( Акчаны кандай жол менен табасыз же кандай жолун пландаштырып жатасыз?)
Максаттуу рынок (Рыноктун жана анын болжолдуу көлөмүн сүрөттөп бериңиз)
Сиздин кардарлар базасы кандай?
Сиз кардарлар менен келишимдер / кызыкчылык каттарды түздүңүз беле? Бизнесиңиз B2B сегментинде иштеп жатса, негизги кардарларыңызды жазып кетиңиз
Сураныч, максаттуу кардардын портретин сүрөттөп бериңиз
Азыркы учурда негизги атаандаштарыңызды сүрөттөп бериңиз.
Бизнесте мезгилдүүлүк барбы? Кантип мезгилдүүлүктү жумшартасыз?
Сиздин бир жылдык кирешеңиз (сом)?
Долбоордун негизги түз жана кыйыр чыгымдарды баяндап бериңиз (эмгек акы, ижара боюнча чыгымдар жана башкалар)
Долбоордун жылдык таза пайдасы (сом)
Компаниянын негизги каражаттарын атап кетиниз (имараттар, жабдуулар жана башкалар)
Корпоративдик жана / же жеке насыяларыңызды көрсөтүп кетиңиз (насыянын жалпы суммасын, жана айлык төлөмдөрдү көрсөтүңүз)
Долбооруңузга канча инвестиция талап кылынат?
Кайсы конкреттүү максаттарга инвестиция салууну пландап жатасыз?
Канча каражат суммасын сиз өзунуз салууга даярсыз?
Каржы инструменттеринин кайсы түрү сизге ынгайлуу болот?
Долбоор жөнүндө кененирээк (маалымат каражаттарына жарыяланган шилтемелерди жана / же бар болсо, сыйлыктарды көрсөтүңүз ж.б.)
COVID-19 пандемиясынын бизнесиңизге кандай таасир тийгизгендигин жана кандай кыйынчылыктарга туш болгонуңузду сүрөттөп бериңиз (кирешенин өзгөрүшү, кызматкерлер, кардарлар, жөнөтүүчүлөр / подрядчылар, ижарачылар жана кредиторлор менен болгон мамилелердин өзгөрүшү)
COVID-19 кесепеттерин эске алуу менен сиз бизнесте кандай өзгөрүүлөрдү жасадыңыз?
Жакынкы 3 жылдагы долбоордун максаттарын белгилеңиз
Сиз кандайдыр бир бизнес тренингтерге катыштыңыз беле?
Ооба болсо, алардын темаларын жана катышуу күнүн көрсөтүңүз.
Программанын жүрүшүндө кандай билим жана жөндөмдөргө ээ болгуңуз келет?
Кыргызстандык кайсы эксперттерди (бизнесмендерди) өзүңүздүн устатыңыз катары көргүңүз келет?
8 жумалык программага кеминде 80 саат бөлүүгө даярсызбы?
Байланыштын кайсы түрү сизге ыңгайлуу болот?
Тиркеме
Төмөнку документтерди арызга тиркеп койсоңуз болот, бирок бул милдеттүү болуп эсептелинбейт. Бул документтердин жоктугу комиссиянын чечимине таасирин тийгизбейт. Биздин негизги баалоо критерийлери арыздагы жооптор болуп эсептелинет.
Маалыматтарды иштеп чыгууга жана сактоого макулдук берүү.