Заполните заявку на конкурс
для аутсорсинговых компаний (BPO)
ФИО, возраст и должность заявителя / Аты-жөнүңүз, жашыныз, компаниядагы ролуңуз (арыз берип жаткан)
Наименование компании, Бренд, Торговая Марка / Ишкананын аталышы (Бренд\Соода маркасы)
Юридическая форма / Ишкананын юридикалык формасы
Наименование юридического лица если есть / Юридикалык жактын аталышы (бар болсо)
Сколько лет действует бизнес, Дата основания / Бизнес канча жылдан бери иштеп келе жатат
Адрес регистрации бизнеса / Бизнестин катталган дареги
Фактическое место ведения деятельности бизнеса / Ишмердик жүргүзүлүп жаткан дареги
Электронная почта (email) / электрондук почта (email)
Номер/а телефона (для звонков и WhatsApp) / телефон номери жана ватсап
Сфера деятельности / Бизнес тармагы
ФИО учредителей бизнеса и их количество доля и вклад каждого / Негиздөөчүлөрдүн аты-жөнү жана ар биринин салымы
Возраст учредителей / Негиздөөчүлөрдүн жашы
Пол учредителей / Негиздөөчүлөрдүн жынысы
Опыт работы менеджмента профессиональный и предпринимательский максимум 100 слов / Менеджменттин иш тажрыйбасы: кесиптик жана ишкердик (100 сөздөн ашырбай)
Общее количество сотрудников / Кызматкерлердин жалпы саны
+
Количество сотрудников мужского пола / Эркек кызматкерлердин саны
+
Количество сотрудников женского пола / Аял кызматкерлердин саны
+
Количество сотрудников от 18-28 лет / 18-28 жаштагы кызматкерлердин саны
+
Опишите чем занимается ваша компания на данный момент. Перечислите основные продукты, услуги, максимум 250 слов / "Азыркы тапта компанияңыз эмне менен алектенип жатканын баяндап бериңиз. Негизги өндүрүлгөн продукция же көрсөтүлгөн кызматы жөнүндө баяндап бериңиз (максималдуу 250 сөз) "
Ваше конкурентное преимущество и ваши основные конкуренты / Атаандаштык артыкчылыктарыңыз эмнеде жана негизги атаандаштарыңыз ким?
Объем выручки за последние 12 месяцев в сомах / Акыркы 12 ай ичиндеги кирешенин көлөмү (сом түрүндө)
Расходы за последние 12 месяцев в сомах / Акыркы 12 ай ичиндеги чыгымдар (сом түрүндө)
Чистая прибыль за последние 12 месяцев в сомах / Акыркы 12 ай ичиндеги таза кирешелер (сом түрүндө)
Пожалуйста, перечислите основные средства оборудование здание транспортные средства и т. д. / Негизги каражаттарды тизмектеп берсеңиз (жабдуу, имарат, унаа каражаттары ж.б.)
Пожалуйста, перечислите все кредиты корпоративные и Ваши личные кредиты. Укажите общую сумму кредита дату получения остаточную сумму / Бардык насыяларыңызды тактап жазып бериңиз (корпоративдик жана сиздин жеке насыяларыңыз). Насыянын жалпы суммасын, алынган датасын, калдык суммасын көрсөтүңүз
Получали ли вы ранее инвестиции? Если да, то перечислите ФИО инвестора института, долю участия, полученную сумму и срок / Алынган инвестициялар? Эгер алсаңыз, инвестордун/институттун аты-жөнүн, катышуу үлүшүн, алынган сумманы жана мөөнөтүн көрсөтүңүз
Какая сумма инвестиций требуется для вашего бизнеса в сомах? / Бизнесиңизге кандай суммадагы инвестиция талап кылынат? (сом түрүндө)
На какие цели нужны инвестиции? / Инвестициялар кандай максатка иштетилет?
Какую сумму готовы вложить сами? / Өзүңүз канча каражат кошууга даярсыз?
Есть ли у вас хотя бы один клиент за пределами Кыргызстана? / Сизде Кыргызстандан тышкары кардарыңыз барбы?
Укажите ссылки на Ваш сайт социальные сети и какие-либо публикации в медиа / Сиздин сайтыңызга, социалдык тармактардагы баракчаларыңызга жана медиадагы кандай бир материалдарга шилтемелерди бериңиз
Откуда Вы о нас узнали? / Биз жөнүндө маалыматты кайдан таптыңыз?
Приложения / тиркемелер
Приложения / тиркемелер
Согласие на обработку и хранение данных.