Приглашаем предпринимателей Иссык-Кульской области принять участие в открытом конкурсе бизнес-проектов

Онлайн-форма для участия в программе в г. Каракол в 2020 году

Чакан жана орто бизнестердин акселерациялык программасында катышуу үчүн арыздын формасы
Арыз 1 айдын ичинде каралат
Юридикалык форма
Ишмердуулуктун чөйрөсу
Аты жана профессионалдык тажрыйбасы
1
100
1
100
1
100
Кредиттик мекеменин аталышы, насыянын суммасы, мөөнөтү, максаты
Каржы инструменттеринин кайсы туру сизге ынгайлуу болот?
(каржы инструменттери тууралуу төмөнку шилтемеден тааныша аласыз)
Сиз грант же инвестиция алган белениз?
Акцселерациялык программага жумасына 70 сааттан кем убакыт бөлгөнгө даярсызбы?
Байланыштын кайсы туру сизге ынгайлуу болот?
Тиркеме
Төмөнку документтерди арызга тиркеп койсонуз болот, бирок бул милдеттуу болуп эсептелинбейт. Бул документтердин жоктугу комиссиянын чечимине таасирин тийгизбейт. Биздин негизги баалоо критерийлери арыздагы жооптор болуп эсептелинет.
Акселерациялык программага катышуу ачык конкурстук тандоонун шарттары менен кабар болуу жана макулдук