Приглашаем предпринимателей Иссык-Кульской области принять участие в открытом конкурсе бизнес-проектов

Онлайн-форма для участия в программе в г. Каракол в 2020 году

Чакан жана орто бизнестердин акселерациялык программасында катышуу үчүн арыздын формасы
Арыз 1 айдын ичинде каралат
Долбоордун аты
Негизделген датасы
Бизнестин катталган жана иштеп жаткан даректери
Эл. почта (долбоордун же башкаруучунун)
Телефон номери
Веб-сайт же социалдык тармактагы баракчасы (Facebook, Instagram и ж.б.)
Юридикалык форма
Ишмердуулуктун чөйрөсу
Негиздөөчулөрдун биографиясын жазып кетиниз, сураныч
Аты жана профессионалдык тажрыйбасы
Долбоор жөнундө кыска маалымат (Ишкана тууралуу 250 cөздөн ашпаган маалымат жазып кетиниз)
29 жаштагы жана андан жогору жаштагы эркек кызматкерлердин саны
1
100
29 жаштагы жана андан жогору жаштагы аял кызматкерлердин саны
1
100
18-29 жашка чейинки кызматкерлер
1
100
Сиздин долбоорунуздун баалуулугу (Рынокто кандай көйгөй чечет? Аны чечүү үчүн эмне сунуш кыласыз?)
Өнум (Кандай өнумдөр жана кызматтар камсыз кылынат, ошолор тууралуу жазып кетиниз сураныч?)
Интеллектуалдык менчик (Сизде болгон патенттер, лицензия болсо көрсөтө кетиниз, сураныч)
Ким сиздин максаттуу кардар болуп саналат жана кардар базасы кандай (B2B, B2C)?
Сиздин негизги атаандашыныз ким болуп саналат?
Сиздин атаандаштык артыкчылыгыныз кайсы?
Сиздин бир жылдык кирешениз (сом түрүндө)?
Долбоордун негизги түз жана кыйыр чыгымдарды баяндап бериңиз (эмгек акы, ижара боюнча чыгымдар жана башкалар)
Чыгымдар баары төлөнгөндөн кийинки таза киреше?
Компаниянын активдерин атап кетиниз сураныч (имарат, жабдуулар, программалык камсыздоо жана башкалар)
Акыркы 5 жыл арасында долбоорго колдолунган насыяларды атап кетиниз.
Кредиттик мекеменин аталышы, насыянын суммасы, мөөнөтү, максаты
Сиздин долбоорунузга канча суммадагы каражат, кандай максатка жана кандай мөөнөткө талап кылынат?
Кайсы сумманы сиз өзунуз салууга даярсыз?
Каржы инструменттеринин кайсы туру сизге ынгайлуу болот?
(каржы инструменттери тууралуу төмөнку шилтемеден тааныша аласыз)
Сиз грант же инвестиция алган белениз?
Алган болсонуз, каржы булактарын, алган суммасын жана максатын бөлушуп кетиңиз
Долбоор жөнундө кошумча маалымат (ММКларда болгон жарыялоолор, долбоордун сыйлыктары жана башкалар)
Акселерациялык программадан сиздин кутуучу натыйжаларыныз?
Акселерациялык программадан кандай билимдерди жана ыкмаларды алгыныз келет?
Акцселерациялык программага жумасына 70 сааттан кем убакыт бөлгөнгө даярсызбы?
Байланыштын кайсы туру сизге ынгайлуу болот?
Тиркеме
Төмөнку документтерди арызга тиркеп койсонуз болот, бирок бул милдеттуу болуп эсептелинбейт. Бул документтердин жоктугу комиссиянын чечимине таасирин тийгизбейт. Биздин негизги баалоо критерийлери арыздагы жооптор болуп эсептелинет.
Акселерациялык программага катышуу ачык конкурстук тандоонун шарттары менен кабар болуу жана макулдук